Binnen heel wat bedrijven werken jonge en oudere mensen naast elkaar. Vaak werken vier maatschappelijk generaties samen in teams:

- De Protestgeneratie of babyboomers
- Generatie X
- De pragmatische generatie
- De Milleniumgeneratie of Generatie Y. 

Bedrijven met een divers personeelsbestand op het vlak leeftijd/generatie kunnen een enorme dynamiek en vernieuwende kracht aan de dag leggen. Maar die diversiteit brengt ook vaak de nodige moeilijkheden met zich mee op het vlak van communicatie en teamwork. Generatielink ondersteunt bedrijven die de diversiteit van hun personeelsgroep op het vlak van leeftijd/generatie willen inzetten op een positieve manier en dus werk wil maken van generatiemanagement. Want waar jongere en oudere generaties samen werken, kunnen beide groepen geïnspireerd worden en aangezet worden tot ontwikkeling en verandering.

Generatielink wil een antwoord op maat bieden op elke vraag die uw bedrijf heeft. Het aanbod hieronder geeft alvast een idee van wat we te bieden hebben.  


De generatiebarometer van uw onderneming 

Met de generatiebarometer analyseren we de personeelgegevens, met respect voor de privacy. Welke generaties zijn aanwezig in je organisatie? In welke functies? Wat is de invloed van de verschillende generaties op beleid, organisatie, visie en praktijk? Elke generaties heeft haar eigen waardevolle kwaliteiten en eigenschappen. Krijgen ze de kans om deze eigen werkwaarden in te zetten in de organisatie? Op welke manier kan de generatiediversiteit op een dynamische manier worden ingezet? 


Het organiseren van generatieleren op de werkvloer 

Generatielink tekent samen met uw bedrijf trajecten uit om het generatieleren in uw bedrijf te stimuleren. Ontmoeting en interactie tussen de verschillende generaties staat centraal. Het generatieleren start met een generatiegesprek (focusgroepgesprek) per generatie. Daarna volgt een generatiedialoog waarbij de verschillende generaties in gesprek gaan met elkaar. Daarna kan een traject volgen waarbij het leren verder gaat in intergenerationele duo’s of teams.