2012 is het Europees jaar van “actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties”. Een ideaal moment dus om de vinger aan de pols te leggen van intergenerationele samenwerking in je eigen gemeente. 

Generaties leven vaak in gescheiden werelden. Ze brengen hun tijd door met andere activiteiten, zijn lid van andere verenigingen en maken gebruik van verschillende dienstverlenende systemen die onderling weinig met elkaar communiceren. Jong en oud worden opgevangen, onderwezen, gehuisvest, geholpen en verzorgd in afzonderlijke instituties door gespecialiseerde beroepsgroepen. Als gevolg van deze institutionele scheidslijnen zijn generaties hun levens gaan leiden in aparte leeftijdsenclaves, in sterk aan leeftijd gekoppelde sociale verbanden die onderling weinig met elkaar te maken hebben. 

Nochtans is er wel degelijk een nood aan projecten, plaatsen en mogelijkheden waar generaties elkaar kunnen ontmoeten. Een Europees onderzoek maakte dit duidelijk (Euroflashbarometer 2009). 63% van de Belgen vindt dat er niet voldoende mogelijkheden zijn voor jong en oud om elkaar te ontmoeten en samen te werken in verenigingen en gemeentelijke initiatieven. 92% van de Belgen vindt dat lokale autoriteiten verenigingen en initiatieven moeten steunen die zorgen voor sterkere relaties tussen jonge en oudere mensen

Generatielink ondersteunt en begeleidt lokale besturen in al hun projecten en initiatieven die de contacten tussen de generaties willen bevorderen. Generatielink heeft het volgende aanbod:Generatielink zal op al uw specifieke vragen op het vlak van vorming, advies en projectondersteuning graag een aanbod op maat formuleren. Mail met uw vraag naar info@generatielink.be