Generatielink geeft advies aan organisaties, verenigingen en bedrijven over het positief inzetten van generatiediversiteit als motor duurzame vernieuwing/verandering en dynamisch teamwerk. We vertrekken hiervoor vanuit de volgende visie.


1) Generaties zijn een belangrijk element in de diversiteit van teams en organisaties. Leeftijdsdiversiteit is al lang geen nieuw begrip meer, maar houdt vaak enkel rekening met de meer praktische elementen en bekommernissen die variëren per levensfase. Generatiediversiteit houdt ook rekening met de verschillen in visie, prioriteiten en drijfveren van elke generatie.

2) Generatielink vertrekt vanuit een integraal perspectief op diversiteit. Centraal daarin staan het identificeren, waarderen en benutten van overeenkomsten en verschillen en het managen daarvan in het belang van duurzame ontwikkeling van de organisatie.

3) Generatielink vertrekt daarom steeds vanuit het ontdekken van de generatie-identiteit van groepen mensen om vandaaruit de verschillentussen mensen te kunnen waarderen en te kunnen inzetten.

4) Via de interactie van verschillende generaties kan er een erkenning en waardering komen van de eigenheid en de kracht van elke generatie en wordt duidelijk hoe iedere generatie op een eigen wijze verbonden is met de organisatie en het team. We merken hoe elke generatie mee de visie van een organisatie kan dragen en hier een eigen kleur aan geeft. We merken hoe elke generaties eigen capaciteiten en sterktes kan inzetten in een team. Door te kijken naar de diversiteit van de generaties wordt een organisatie rijker en worden begrippen als inzet, engagemente e.d. voller.


Generatielink kijkt samen met jouw organisatie voor welke aspecten van de organisatie-ontwikkeling de generatiekijk verhelderend kan zijn en op welke manier teams ondersteund kunnen worden in het intergenerationeel samenwerken. 

Het concrete aanbod kan je ontdekken bij: