De generatiebarometer ontdekt, meet en evalueert de contacten tussen de generaties in een organisatie, gemeente of bedrijf. We doen dit via:

- individuele gesprekken

- generatiegesprekken

- enquêtes 

- analyse van personeelsgegevens

Met de generatiebarometer heb je een goed zicht op waar de generaties met elkaar in contact komen en hoe deze contacten verlopen.  We duiden zo de de meerwaarde van intergenerationeel werken maar leggen ook de pijnpunten bloot. Op basis van de analyses doen we concrete voorstellen tot verbetering van het werken, leven en leren van en met verschillende generaties.