Generatiepunten zijn plaatsen waar generaties elkaar, gewild of ongewild ontmoeten. De Generatiebarometer analyseert:

  • Waar de generatiekruispunten zich situeren
  • Welk soort contact er is
  • Welke generaties participeren
  • Bij een georganiseerd contact: wie de initiatiefnemer en organisator is.