Generatiewerkplaatsen zijn projecten waar generaties elkaar op een begeleide en georganiseerde manier ontmoeten. 

Ze kunnen op verschillende niveau's van betrokkenheid zich situeren en op verschillende terreinen (wonen, werk, leren, vrije tijd)

Ze zijn enorm belangrijk voor:

  • de participanten zelf (lees meer over de voordelen van intergenerationele projecten voor jong en oud)
  • de opbouw van de knowhow over aanpak en begeleiding in de gemeente en bij de organisaties.

Voorbeelden van generatiewerkplaatsen:

- kleuters doen samen met bewoners van het rusthuis een knutselactiviteit

- Een buurtfeest voor jong en oud

- een project van de kunstacademie met leerlingen en 55-plussers

- een intergenerationeel co-housing project