Bemiddeling of Mediation  is een aparte manier van conflictoplossing.  De bemiddelaar zorgt ervoor dat jij en de persoon of personen waarmee je in conflict bent, ruimte krijgen om je eigen verhaal te vertellen en te luisteren naar elkaar. De bemiddelaar begeleidt op een onpartijdige manier de gesprekken. Bemiddeling kan een alternatief zijn bij rechtszaken, maar kan ook werken bij conflicten die niet meteen een juridisch aspect hebben. Als men dat wenst, kan de bemiddelaar de gemaakte afspraken en regelingen op papier zetten. Deze kunnen indien nodig gehomologeerd worden door een rechter of door een notaris. 

Miet Timmers is bemiddelaar in familiale, burgerlijk en commerciële zaken. De bemiddelingen kunnen plaats vinden op het kantoor in Aalst (Herdersem) of ter plaatse. Meer informatie www.bemiddellink.beIntergenerationele bemiddeling binnen de familie

Eén van de meest conflictgevoelige beslissingen die broers en zussen en hun ouder(s) samen moeten nemen, gaat over de zorg van hun ouder wordende vader en moeder. Conflicten ontstaan als er verschillende verwachtingen en mogelijkheden zijn om de zorg op te nemen. Een familiaal bemiddelaar kan het gesprek over deze onderwerpen modereren zodat je met alle betrokkenen tot een gedragen standpunt komt. Intergenerationele bemiddeling op de werkvloer en in organisaties

Soms kunnen de spanningen tussen de generaties zo erg oplopen dat je kan spreken van een echt conflict. De bemiddelaar fungeert dan als neutrale derde persoon die de behoeften en belangen van de verschillende personen die betrokken zijn bij het conflict aan bod laat komen en het proces faciliteert op tot een oplossing te komen.Intergenerationele buurtbemiddeling

De intergenerationele conflicten in een buurt kunnen soms hoog oplopen. Deze buurtconflicten kunnen een belangrijke impact hebben op het onveiligheidsgevoel en de levenskwaliteit van de betrokken bewoners. Via intergenerationele buurtbemiddeling krijgen de generaties een mogelijkheid om met elkaar te communiceren. De bemiddelaar zorgt ervoor dat naar elkaar geluisterd wordt en beweegt elke partij ertoe ‘de andere’ te begrijpen waardoor deze uiteindelijk zelf een duurzame oplossing voor hun problemen kunnen uitwerken.