Generatielink begeleidt intergenerationele programma's en projecten gedurende de hele projectcyclus:

  • Projectinitiatie: uitwerking van het projectconcept, inclusief de onderliggende veranderingstheorie en afbakening van het project.
  • Projectplanning: planning van het project en de projectactiviteiten, definiëring van de beoogde resultaten, bepalen van de nodige middelen.
  • Projectuitvoering: opzet van de projectuitwerking, aangaan van samenwerkingverbanden met andere betrokkenen, uitvoering van de activiteiten, bewaking van de vooruitgang en eventueel bijsturen.
  • Projectafsluiting: verzamelen van informatie over projectuitvoering en -resultaten. Boordeling van relevantie, doeltreffendheid en doelmatigheid. 


Generatielink onderscheidt twee groepen projecten:

  • Projecten met maatschappelijke generaties in organisaties, op het werk, in verenigingen, zoals bijvoorbeeld de generatiebarometer.
  • Projecten voor (heel) jong en (heel) oud. Voor deze projecten is er heel wat internationale know how opgebouwd en zijn de resultaten voor beide groepen uitvoerig wetenschappelijk bewezen.