Generaties. Al van gehoord?
Generatie X, Y of Z. Patatgeneratie of Generatie  Einstein. Een facebookgeneratie die de wereld verandert... Regelmatig komen trendwatchers, journalisten en wetenschappers met nieuwe generaties op de proppen. Maar wat zijn generaties juist? Steken ze mensen in hokjes of zitten er toch interessante inzichten in de generatietyperingen. In deze workshop wordt het begrip generatie vanuit drie standpunten bekeken: de maatschappelijke generaties, ieders levensloop en de generatierollen. Zo komen we tot een genuanceerd generatiebegrip. We kijken bij welke generatie(s) wij horen en zoeken naar wat ons bindt met andere generaties.


Generaties op de werkvloer
Op de werkvoer ontmoeten vier verschillende maatschappelijke generaties elkaar. Vaak zijn hier de verschillen tussen de generaties het sterkst merkbaar op het vlak van werkhouding, prioriteiten en (vraag naar) flexibiliteit. Bovendien hebben de verschillende generaties vaak een andere rol in de organisatie. Het leren herkennen en erkennen van generatieverschillen én het effect daarvan op de generatiecultuur is een eerste stap naar betere intergenerationele samenwerking. Aandacht voor de verschillen en de dynamiek tussen generaties kan een organisatie veel opleveren: meer betrokkenheid en tevredenheid, een hogere productiviteit en impulsen voor vernieuwing. Deze workshop geeft een introductie in generatiemanagement als HRM-instrument voor profit en non-profit organisaties.


De Sandwichgeneratie
De Sandwichgeneratie gaat gekneld tussen de zorg voor opgroeiende kinderen en de zorg voor bejaarde ouders. Een stresserende taak die gepaard gaat met heel wat tegenstrijdige gevoelens en vragen en conflicten. Tijdens deze vorming wordt het wel en wee van de Sandwichgeneratie uit de doeken gedaan en krijg je praktische inzichten hoe je met deze zorgtaken om kan gaan zonder jezelf te kort te doen.Generaties vrijwilligers
Organisaties en verenigingen met een vrijwilligersbeleid worden vaak geconfronteerd met verschillende ‘types’ van vrijwilligers met elk andere interesses, verwachtingen en mogelijkheden. Niet toevallig hangt de manier van zich engageren samen met iemands leeftijd. De levensfase waarin de vrijwilliger zit, maar ook de maatschappelijke generatie waartoe hij of zij behoort.  We kunnen spreken over ‘generaties’ van vrijwilligers. Vaak zijn de drijfveren voor het engagement anders en verwachten vrijwilligers van verschillende generaties een andere ‘return on investment’. Waar blijven de verschillende generaties vrijwilligers hun energie halen? Op welke manier zorg je voor een gericht en aangepast feedback en waarderingssysteem?  In deze workshop wordt een generatie-analyse gemaakt van de vrijwilligers en gekeken naar de kansen tot intergenerationele samenwerking.


Multigenerationele woonvormen: sleutels tot succes.
België telt verschillende vormen multigenerationele woonvormen: kangoeroe- en duplexwoningen, co-housing, home-sharing, ... Wat zijn de do's en dont's? Waarmee hou je best rekening om deze manier van leven tot een succes te maken? Hoe zit het met het fiscale en juridische kader?  Deze workshop steunt op eigen onderzoek van Generatielink en brengt zowel architecturale, psycho-sociale en wettelijke aspecten onder de aandacht.


Sneller? Slimmer? Grenzeloos?
De jeugd van nu in maatschappelijk perspectief.
Wat weten we (al) over de generatie tussen 12 en 26 jaar? Er zijn voor geen enkele generatie zoveel namen als voor deze jonge generatie. In een Nederlandse publicatie worden ze generatie Einstein genoemd, verwijzend naar hun manier van informatieverwerking: eerder creatief en multidisciplinair zoals Einstein, dan rationeel, logisch en lineair zoals Newton. Vaak hoor je ook de benamingen screenagers, millenium-generatie, grenzeloze generatie en Generatie Y. We kijken hoe een generatie zich vormt, in welk stadium deze jonge generatie zich bevindt en waar de krachten en valkuilen van deze generatie zich situeren. Interessant voor iedereen die in een privésituatie, op de werkvloer of in het verenigingsleven deze generatie ontmoet.