25 september 2012 LEUVEN

Generatiemanagement: wat en hoe?

organisator: Instituut voor de overheid KULeuven

doelgroep: overheidspersoneel

De laatste jaren is er meer en meer aandacht gekomen voor het managen van een divers personeelsbestand. In deze opleiding gaan we dieper in op de uitdagingen van leeftijdsdiversiteit. Op basis van het recentste wetenschappelijk onderzoek gaan we na wat de implicaties en uitdagingen zijn van deze zogenaamde ‘multi-generationele werkomgeving’.

Generatielink verzorgt mee het voormiddaggedeelte van deze opleiding. Klik hier voor meer informatie.


27 september 2012 14u - 17u30 HAMONT

De Sandwichgeneratie: te veel beleg, te veel zorg!?

organisator: Vormingplus Limburg


doelgroep: iedereen


Ben jij een veertiger, vijftiger of zestiger die voor opgroeiende (klein)kinderen en bejaarde ouders zorgt? Dan behoor je tot sandwichgeneratie. Er wordt van je verwacht dé familiemanager, time-manager en communicatie-expert bij uitstek te zijn. Want je moet rekening houden met de verzuchtingen en verwachtingen van verschillende generaties. Maar waarschijnlijk zit je ook met heel wat vragen. Waarom voel je je soms 'verplicht' om te zorgen? Hoe komt het dat er soms conflicten ontstaan met andere leden in het gezin? Waarom wordt wat je doet niet altijd evenveel gewaardeerd? In deze vorming kijken we vanuit een ander perspectief naar jouw situatie en naar de generaties waarvoor je zorgt. Zo kan je je eigen sandwichsituatie eens met een verrassende blik bekijken. Je krijg tips om met al die generaties om te gaan. Klik hier voor meer informatie

20 oktober 2012 LEUVEN

Generaties en conficten

organisator: Bemiddeling vzw


doelgroep: bemiddelaars in familiale, sociale, burgerlijke en commerciële zaken

Adolescent of medior,  Babyboomer of Generatie X. De levensfase waarin we ons bevinden én de generatie waartoe we behoren, bepalen in grote mate onze kijk op de wereld rondom ons. Ze beïnvloeden de manier waarop we in interactie gaan met anderen. In deze lezing krijg je een verrassende kijk op hoe mensen van verschillende generaties in conflicten verzeilen. Hoe komt het dat het op de werkvloer vaak botst tussen generatie X en generatie Y? Hoe ontstaan er in families intergenerationele problemen? Hoe komt het dat generaties verschillende belangen hebben en dat er in elke levensfase andere behoeften meespelen?  En hoe beïnvloedt jouw generatie ook jouw bemiddelingswerk?


25 oktober en 6 november BRUSSEL

Sanseveria of orchidee? Vrijwilligers van alle generaties laten openbloeien

organisator: Het Punt i.s.w.m. Stichting Lodewijk De Raet.

doelgroep: begeleiders van vrijwilligers

We ontdekken de verschillende generaties en kijken op welke manier zij hun engagement invullen, vanuit welke drijfveren ze zich inzetten en welke verwachtingen ze kunnen hebben naar begeleiding. We kijken ook naar de kracht van elke generatie en zoeken naar manieren waarop een organisatie op een optimale manier vrijwilligers van alle generaties kan inzetten en ondersteunen. Je krijgt tools in handen om de generatiebarometer van je eigen organisatie op te maken. We analyseren projecten waar generaties op een goede manier samenwerken en kijken naar manieren om generatieconflicten en –spanningen aan te pakken.

voor meer informatie klik hier

15 november BRUSSEL 9u30 - 17u

Oud en jong samen aan het werk. Kijk in de generatiespiegel van jouw organisatie.

organisator: Upgrading vzw

doelgroep: leidinggevenden, teamverantwoordelijken, HRM-verantwoordelijken

Sta je soms te kijken van de manier waarop jongeren kijken naar werk en engagement? Zoek je naar mogelijkheden om de knowhow van de plus 50-ers te valoriseren zonder dat dit de nodige veranderingen in de weg staat?  Voel je regelmatig de frustratie van de 30ers en 40ers als de zaken niet snel genoeg gaan? Zijn er soms conflicten tussen oudere en jongere werknemers?

Door met een generatiebril te kijken naar teamleden, ontdek je van waar uit de verschillen ontstaan in verwachtingen, attitudes en manieren van werken.

voor meer informatie klik hier

19 november AS EN LUMMEN

De sandwichgeneratie: kampioen in zorg

organisator: Kind en Preventie Limburg

doelgroep: vrijwilligers Kind en Preventie

‘Zorgen voor’ lijkt je op het lijf geschreven. Als vrijwilliger bij Kind en Preventie besteed je alle aandacht aan de allerjongste generatie én haar ouders. Maar ook thuis draag je zorg voor mensen:  je eigen ouders en je (klein)kinderen. Je bent een typisch lid van de ‘Sandwichgeneratie’ .

De Sandwichgeneratie is  de absolute zorgkampioen want ze zorgt tegelijkertijd voor generaties die ouder en die jonger zijn. In deze vorming zoomen we in op deze bijzondere generatie. Hoe gaan ze om met de verwachtingen die jong en oud aan hen stelt? Hoe kunnen ze keuzes maken en prioriteiten stellen en vanuit welk idee op zorg doen ze dit? We bekijken wat het generatieprofiel is van de Sandwichgeneratie en wat dit betekent voor contacten met andere generaties.

Na deze vorming ken je jezelf weer wat beter en begrijp je hoe jouw unieke kijk op de wereld en op zorg niet altijd gelijk loopt met die van andere generaties. Hierdoor krijg je een nieuwe kijk op menselijke relaties binnen je eigen familie en binnen je vrijwilligerswerk. Je krijgt ook manieren aangereikt om om te gaan met generatieverschillen en –conflicten en leert vooral wat je zelf te bieden hebt.


20 november TERVUREN

De Sandwichgeneratie: te veel beleg, te veel zorg!?

organisator: OCMW Tervuren

doelgroep: iedereen


Ben jij een veertiger, vijftiger of zestiger die voor opgroeiende (klein)kinderen en bejaarde ouders zorgt? Dan behoor je tot sandwichgeneratie. Er wordt van je verwacht dé familiemanager, time-manager en communicatie-expert bij uitstek te zijn. Want je moet rekening houden met de verzuchtingen en verwachtingen van verschillende generaties. Maar waarschijnlijk zit je ook met heel wat vragen. Waarom voel je je soms 'verplicht' om te zorgen? Hoe komt het dat er soms conflicten ontstaan met andere leden in het gezin? Waarom wordt wat je doet niet altijd evenveel gewaardeerd? In deze vorming kijken we vanuit een ander perspectief naar jouw situatie en naar de generaties waarvoor je zorgt. Zo kan je je eigen sandwichsituatie eens met een verrassende blik bekijken. Je krijg tips om met al die generaties om te