www.rijpengroen.nl
Rijp en Groen is een Nederlandse stichting, opgericht in 2008, vanuit het inzicht dat generaties vitale bouwstenen zijn van de samenleving en dat het inzicht daarin een belangrijke bijdrage kan betekenen bij het aanpakken van veel sociale uitdagingen en problemen. Zij organiseren Generatieforums om de dialoog tussen generaties te bevorderen. 


www.emil-network.eu
Emil is een samenwerkend en lerend Europees netwerk over intergenerationeel leren. Via uitwisseling van ervaringen en ideeën ondersteunen ze regionale, Europese en mondiale netwerken. www.gu.org
Generations United is een nationale ledenorganisatie uit de VS met als doel het verhogen van de levenskwaliteit van kinderen, jongeren en oudere mensen via intergenerationele strategieën, programma’s en beleid. 


www.icip.info
Het Internationale Consortium for Intergenerational Programs is de enige internationale ledenorganisatie gericht op de promotie en ondersteuning van intergenerationale programma's. Generatielink is lid van ICIP.