Het allereerste waaraan je denkt bij het begrip "generaties" zijn familiegeneraties. Onze familie is onze allereerste en essentieelste generatiebinding. Maar we zijn niet enkel de kinderen van onze ouders, maar ook van onze tijdHeel wat sociologen zoals bijvoorbeeld Mannheim en Becker hebben laten zien hoe elke mens beïnvloed wordt door de omstandigheden en de tijdgeest tijdens zijn of haar kinder- en jeugdjaren. Samen met onze generatiegenoten delen we ervaringen en bouwen we samen onze waarden en ons referentiekader op. Zo ontwikkelt elke generatie een eigen collectief bewustzijn. Dit noemen we een maatschappelijke generatie.   

Samen met zijn of haar generatiegenoten komt iedereen tijdens het leven ook in verschillende levensfasen terecht die elk eigen uitdagingen met zich mee brengen. Leven is voortdurend leren en ‘in ontwikkeling’ zijn. Voortbouwend op ervaringen passen we onze visies en prioriteiten aan en ontwikkelen we nu eens die vaardigheid en dan weer een andere. Dit zijn leeftijdseffecten.

In elke levensfase worden er andere dingen van ons verwacht en vervullen we andere sociale, familiale of professionele rollen. Deze rollen staan in een dynamische interactie met onze maatschappelijke generatie (elke generatie vult bijvoorbeeld de familiale ouder-rol of de professionele leidinggevende rol anders in) en met onze levensfase (er leeft een verwachtingpatroon dat bij een bepaalde levensfase bepaalde rollen horen).

De tijd heeft dus op verschillende manieren effect op ieder van ons. De tijdgeest beïnvloedt ons denken, onze leeftijd brengt steeds nieuwe uitdagingen met zich mee en duwt ons in verschillende sociale rollen. We kunnen dus spreken van drie ‘soorten’ generatie-effecten.