De appel valt niet ver van de boom

De gelijkenissen tussen familieleden van verschillende generaties wordt vaak bekeken vanuit de idee van ‘overdracht’. Verschillende mechanismes leiden ertoe dat ouders en kinderen op elkaar lijken op heel wat vlakken:

Mechanisme 1: socialisatie.
Ouders vervullen, bewust of onbewust, een voorbeeldfunctie. In hun opvoeding maken ze duidelijk aan welke regels kinderen zich moeten houden en wat er gebeurt als ze dat niet doen. Op die manier geven ze op een bewuste manier een patroon door van waarden en normen. Maar ouders doen dat ook onbewust in hun voorbeeldfunctie. Wat ze doen en laten wordt door kinderen geïmiteerd en hun opvatting worden verinnerlijkt. 

Mechanisme 2: overerving van hulpbronnen.
Zowel die materiële (financiële middelen, goederen) als de immateriële hulpbronnen (belang van opleiding en scholing, de ‘naam’) van families worden van generatie op generatie doorgegeven. 

Mechanisme 3: genetische overdracht. 
De persoonlijkheid en het karakter van een kind is meebepaald door genetische kenmerken waardoor kinderen vaak heel erg op hun ouders kunnen lijken. 


Verschillen

Maar er zijn niet enkel gelijkenissen tussen ouders en kinderen, maar ook heel wat verschillen. Elke generatie wordt in een andere tijd geboren. De tijd en de groep van leeftijdsgenoten hebben een heel sterke invloed op ieder mens. In sommige studies wordt aangegeven dat de leeftijdsgroep (peer-groep) steeds belangrijker wordt. Door de invloed van de factoren die de maatschappelijke generaties vormen verschillen de familiegeneratie soms heel grondig van elkaar. 


Meer informatie over maatschappelijke generaties vind je hier.