Op basis van onderzoek werden er in verschillende landen generatie-indelingen gemaakt.
Generatielink baseert zich op de Nederlandse indeling van de socioloog
Henk Becker. Jennifer Deal  volgde gedurende zeven jaar meer dan 3200 werknemers in de Verenigde staten en deelde de generaties alsvolgt in:


 • Stille Generatie (1925-1945)
 • Vroege Babyboomers (1946-1954)
 • Late Boomers (1955-1963)
 • Vroege X-ers (1964-1976)
 • Late X-ers (1977-1986)


De historici William Strauss en Neil Howe identificeerden een generationele cyclus in de Amerikaanse Geschiedenis. Voor de 20ste eeuw omschreven ze vijf generaties:


 • G.I. Generation(1901–1924)(H)
 • Silent Generation(1925–1942)(A)
 • (Baby) Boom Generation(1943–1960)(P)
 • 13th Generation(Gen X) (1961–1981)(N)
 • Millennial Generation(Gen Y) (1982–2004)(H)
 • Homeland Generation(Gen Z) (2005-?)(A)