Douglas Coupland gaf met zijn boek 'Generation X' een naam aan de generatie van mensen geboren eind jaren '50, jaren '60. Generatie Xgaat over de naamloze en verdacht stille generatie die in de jaren zestig werd geboren. De Generatie X’ers in dit boek zijn Andy, Dag en Claire. 'Alles is al gedaan, doe niks', lijkt hun motto. Ze staan ambivalent tegenover de toekomst en barsten van onbevredigd verlangen naar zaken van blijvende waarde en naar liefde in een wereld die bestaat uit clips, clichés en bumperstickers.
Brigitte Kraandorp is een Nederlandse comedienne en verwoordt op een kritische ludieke manier de verzuchtingen van Generatie X t.o.v. de Protestgeneratie.


Kijk naar het Youtubefilmpje.

Geboren tussen 1956 en 1970 (nu 42 - 56 jaar)

Deze generatie wordt in de jaren '60 en '70 opgevoed door de Stille Generatie, een generatie van harde werkers die het arbeidsethos vol overtuiging doorgaven. De X'ers worden meestal groot in een vrij traditionele en beschermende setting maar in een wereld die door de Protestgeneratie veranderd was.  Ze kreeg als eerste generatie de expliciete vrijheid om er een eigen jongerencultuur op na te houden, en dat deed ze volop. Er werd geëxperimenteerd met muziekgenres, mode, .... Ze worden de eerste generatie kinderen die al op relatief jonge leeftijd naast de eigen gezinsgemeenschap een leven met vriendjes buiten het gezin opbouwt. 

In vergelijking met de generatie die haar stormenderwijs vooraf ging, heeft Generatie X het minder hoog op met ideologieën. Niet te verwonderen. De samenleving waarmee zij als jongere en jongvolwassene geconfronteerd werd, zag er niet zo fraai uit. Economische crisis, doemscenario's vanuit de Club van Rome, Koude Oorlog en nucleaire dreiging.De babyboomers konden vanuit de eigen behoefte aan vrijheid breken met de voor hen voelbare en zichtbare benauwde patronen, maar de ‘wereld’ had tenminste nog een menselijk maat. De generatie X wordt geconfronteerd met een veel grotere, abstracte en dreigende wereld. Geen Flower Power meer voor hen. Het is een generatie die moest knokken voor een job en vaak in nepstatuten terecht kwam.  Omwille van deze moeilijke situatie kreeg zij aanvankelijk de naam 'Verloren Generatie' (Becker, 1992) Opmerkelijk voor deze generatie is dat de verwachte maatschappelijke onrust en protesten onder deze generatie uitbleven. Ze neemt een houding aan van 'pluk de dag' en 'No Future'. In die sfeer baadt de roman 'Generation X: tales for an accelerated culture'. Het succes van Couplands boek was zo groot dat "Generatie X" de algemene naam werd van deze generatie.

Als de generatie X aan de volwassen levensfase begint, moeten ze een heel aantal vragen over het gezinsleven als pioniergeneratie beantwoorden. Hoe ga je als tweeverdienersgezin om met de combinatie arbeid en gezin? Wat is een goede partnerrelatie? Hoe kunnen we onzelf ontplooien en welke weg willen we zelf in ons leven gaan?  Het kind komt in het gezin steeds centraler te staan. De traditionele vader- en moederrol vervaagden en de ouders stellen zich veel dichter en betrokken op. 

Generatie X worden in de literatuur vaak gekenmerkt als bescheiden en afwachtend. Ze lijken moeite te hebben om een eigen ruimte te creëren. Het zijn balanszoekers. Ze zoeken een evenwicht tussen eigen ruimte en geven aan anderen, tussen resultaat en proces, tussen arbeid en gezin.