In de V.S. wordt deze Generatie vaak de "Greatest Generation' of "G.I. Generation" genoemd.  De term werd bedacht door journalist Tom Brokaw in 1998."As I walked the beaches with the American veterans who had returned for this anniversary, men in their sixties and seventies, and listened to their stories, I was deeply moved and profoundly grateful for all they had done. Ten years later, I returned to Normandy for the fiftieth anniversary of the invasion, and by then I had come to understand what this generation of Americans meant to history. It is, I believe, the greatest generation any society has ever produced."Geboren tussen 1910 en 1928 (nu 84 - 102 jaar)

Deze generatie is geboren in een tijd waarin het leven eenduidig en gestructureerd was. Hun kinder- en jeugdtijd speelt zich af in de wereld waarin alles vast ligt. Het is ook een crisisgeneratie die opgroeide in de recessie van de jaren dertig en die als jongere de Tweede Wereldoorlog meemaakte. 

Deze generatie leerde dat je individuele impact op de wereld heel beperkt is, maar dat het van levensbelang is om je plek in de wereld te vinden en je dan overeenkomstig je rol te gedragen. Het is vooral de manier waarop je iets doet waardoor je je kan onderscheiden. Om je leven succesvol te maken, moest je doen wat er van je verwacht werd. 

Traditionele gezinsvormen waren de absolute norm. Zorg voor kinderen en ouderen werd opgenomen binnen de familie.Als de vooroorlogse generatie tegen het eind van de jaren ’30 of in de jaren ’40 aan gezinsvorming begint, heeft ze geen ander model voor ogen dan de opvoeding die ze zelf ontvangen heeft. En zo voedt ze dan ook de protestgeneratie op.

Deze generatie heeft een ongelooflijke reis door de tijd meegemaakt. Ze is geboren in een ‘trage’ tijd waarin het leven eenduidig en strak gestructureerd was en het gedrag en de onderlinge verhoudingen vastlagen. De eerste signalen van een nieuwe wereld en nieuwe mogelijkheden werden zichtbaar tijdens haar jong-volwassenheid. In sommige huisgezinnen kwam er vanaf de jaren ’30 elektriciteit, een radio, … . In Vlaanderen staat de wereldtentoonstelling van 1930 in Antwerpen symbool voor vernieuwing. Vanaf dan is deze generatie meegesleept in een tijd waarin de gebeurtenissen en veranderingen elkaar in een steeds sneller tempo opvolgen. 

Deze generatie heeft door de band genomen een langer leven dan hun ouders. Deze generatie maakt als eerste generatie kennis met zorgvoorzieningen buiten de familie, bijvoorbeeld rusthuizen.